Povedlo se 2018 - 2022

DSC 3365

Podívejte se, jak jsme si ve vedení Hejnic vedli poslední 4 roky mezi lety 2018 a 2022


1 výstavba MŠ, obrázek se otevře v novém okně
Vybudovali jsme novou mateřskou školu vedle úřadu pro 155 dětí za 76 miliónů korun, včetně spousty nových herních prvků na zahradě v areálu. V letošním školním roce se otevírá 5 oddělení vzhledem k nárůstu počtu dětí ve školce. Na akci jsme získali dotace ve výši 21 miliónů Kč.


2 Rekonstrukce parku u kostela, obrázek se otevře v novém okně
Provedli jsme nutnou rekonstrukci celého lipového parčíku před kostelem, který kromě nových stromů nabízí v jarních měsících krásnou podívanou díky tisícům barevných květin. Součástí akce bylo také získání anděla strážného pro Hejnice, jehož socha z jedné zdejší lípy je umístěna v kostele a na adventní čas se přemisťuje do centra parčíku.


3 Rekonstrukce VO, obrázek se otevře v novém okně
Během dvou etap jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení v celých Hejnicích. Vyměnili jsme 386 původních výbojkových svítidel za nová moderní inteligentní LED svítidla a doplnili je o dalších 133 nových svítidel do lokalit s nižší intenzitou osvětlení komunikací. K tomu bylo po desítkách let vyměněno za nové i všech 5 rozvaděčů, které VO ovládají. Cílem projektu byla úspora nákladů na elektrickou energii a také snížení světelného smogu v lokalitě CHKO. Celkové náklady dosáhly 5 miliónu Kč, 50 % pokryla získaná dotace ze SFŽP.


4 Rekonstrukce mostu Ferdinandov, obrázek se otevře v novém okně
Pokračujeme v rekonstrukcích mostů v Hejnicích, které podle mostních odborníků potřebují opravit. Své kompletně nové mostovky se tak dočkal horní most na Ferdinandově přes potok Velkého Štolpichu, který je nyní bez omezení tonáže projíždějících vozidel. Již nyní se finalizuje projekt rekonstrukce dalšího mostu na Ferdinandově u obchodu, který by měl být v plánu rekonstrukce pro rok 2023. 


5 Rekonstrukce mostu u Melicharů, obrázek se otevře v novém okně
Proběhla rekonstrukce mostovky mostu přes Smědou u Melicharů pod kostelem. Původní most získal novou izolaci, opěry a povrch se zábradlím. Opětovně tím došlo k odstranění maximálního možného zatížení. Povodí Labe k tomu připojilo rekonstrukci návodní zdi, která hrozila zřícením a poškozením opěry mostu. 


6 Nová lávka u Musilů, obrázek se otevře v novém okně
Vybudovali jsme novou lávku v Zátiší u Musilů, kterou zničila blesková povodeň v červnu 2020. Starou železnou konstrukci nahradila betonová lávka, která odolá rozmarům počasí a vlhkého prostředí. Akce za celkem 2,4 miliónu Kč byla podpořena získanou dotací ve výši 1,7 miliónu Kč v rámci povodňových škod.


7 Pomohli jsme rekonstruovat věž kostela, obrázek se otevře v novém okně
Pomohli jsme dotací ve výši 349 tisíc Kč opravit havárii zadní věže kostela v Hejnicích.


8 Fotovoltaická elektárna ZŠ, obrázek se otevře v novém okně
Vybudovali jsme novou fotovoltaickou elektrárnu na střeše základní školy, která dodává elektřinu do objektu školní kuchyně a jídelny a také do bateriového úložiště v době, kdy kuchyně vyrobenou elektřinu neodebírá. Vzhledem ke složitosti jednání s distribuční společností se spuštění FVE plánuje na podzim. Vytrhli jsme organizaci ZŠ a MŠ Hejnice ze spárů energetického šmejda v oblasti dodávek elektřiny a pomohli jim zajistit běžnou smlouvu s normální cenou. 


9 Zateplení 532, obrázek se otevře v novém okně
Staráme se o městské bytové domy. Zateplili jsme další panelový dům čp. 532. Opravili jsme střechy dvou panelových domů na novém sídlišti. Bytový dům čp. 594–596 má kompletně nové rozvody vody a kanalizace. Rekonstruujeme výměníkové stanice v panelácích. Vyměnili jsme poslední kus rozvodů tepla na sídlišti za moderní předizol.


10 Altán DPS, obrázek se otevře v novém okně
U objektu DPS jsme seniorům vybudovali zahradní altán na posezení.


11 Chodník na Ferdinandov, obrázek se otevře v novém okně
Budujeme chodník podél silnice na Ferdinandov. Součástí akce je i rekonstrukce nevyhovující dešťové kanalizace na druhé straně silnice až do řeky. Chodník zajistí bezpečí chodcům, a především školáků. Akce spolkne přes 17 miliónů Kč, kdy získaná dotační podpora ze dvou zdrojů pokryje 12 miliónů Kč. Hotovo by mělo být do konce letošního roku včetně nového povrchu komunikace. 


12 Vybavení služeb technikou, obrázek se otevře v novém okně
Postarali jsme se o vybavení Střediska služeb. Kromě drobnějších nákupů techniky a vybavení, jsme pořídili nový dopravní automobil Gazelle na letní a zimní údržbu, kloubový nakladač, který zvládá nejen zimní údržbu městských silnic a parkovišť, moderní popelářský kukavůz na svážení městských popelnic a košů a také příkopové rameno na vysekávání krajnic a příkopů komunikací, které je navíc vybaveno pilovou hlavou, která se stará a průjezdní profil komunikací a odstranění narostlých větví do pozemku silnic. 


13 Rekonstrukce učeben ZŠ, obrázek se otevře v novém okně
Základní škola získala dvě nové moderní odborné učebny za historické prostory výuky chemie, přírodopisu a výpočetní techniky, včetně moderních výukových pomůcek a vybavení. V rámci akce došlo také k osazení bezbariérové schodišťové plošiny. Celkové náklady 5 miliónů Kč byly výrazně podpořeny získanou 90% dotací.


14 Fasáda řezník, obrázek se otevře v novém okně
Nový plášť získala budova bytového domu a prodejny řezníka v Jizerské ulici. Sousední objekt květinky získal novou střechu, která konečně odolá dešťům.


15 Sbírka Hejnice a materiální pomoc Tornádo, obrázek se otevře v novém okně
Pomáhali jsme. Nejen finanční sbírkou na pomoc postiženým obcím po tornádu na jižní Moravě, ale také materiální sbírkou ve spolupráci s Mikroregionem Frýdlantsko, kdy jsme vypravili na 5 plných kamiónů materiální pomoci. To vše hlavně ve spolupráci s místními občany, kteří se do pomoci zapojili. Také jsme pomáhali vyplaveným obcím při různých živelných pohromách. Stejně tam jsme organizovali humanitární pomoc při válečné situaci na východě.


16 Zajišťování roušek a respirátorů pro Hejnice, obrázek se otevře v novém okně
Při covidové krizi jsme zajišťovali koordinaci pomoci a dodávku materiálů při šití látkových roušek, shánění dezinfekce a distribuci nanofiltrů. To vše opět hlavně díky ochotě a vřelé pomoci a nasazení zdejších občanů a lidí z okolí. Následně jsme občanům města zajišťovali možnost pořízení ochranných roušek a respirátorů za rozumné ceny v rámci covidového období.


17 Vybavení žáků výpočetní technikou, obrázek se otevře v novém okně
Pomohli jsme získat desítky kusů potřebné výpočetní techniky pro naše žáky na on-line výuku během uzavření školy.


18 Květiny do města, obrázek se otevře v novém okně 18 Květiny do města 1, obrázek se otevře v novém okně
Zkrášlili jsme Hejnice – zasadili jsme tisíce jarních květin v parcích města.


19 Stromová knihovna, obrázek se otevře v novém okně
Zrealizovali jsme netradiční stromovou knihovnu vedle areálu fyzické knihovny, která nabízí volnou možnost půjčení či vzetí knihy kdykoliv a kýmkoliv.


20 Hasiči auto a Podpora hasičů, obrázek se otevře v novém okně
Pořídili jsme pro hasiče Hejnic velký dopravní automobil s potřebnou kapacitou i na jiné použití než pouze hasičské výjezdy. Ten se osvědčil hlavně při pomoci během pandemie. Tradičně jsme podpořili vybavenost jednotky hasičů a pomohli jim získat dotace na vybavení od Libereckého kraje. 


21 Workoutové hřiště, obrázek se otevře v novém okně
Vybudovali jsme moderní workoutové hřiště (venkovní posilovna) na sportovišti vedle školy, které má kvalitní povrch a rozlohu, která umožní osazení další cvičební sestavy. Nahradilo nevyužívanou lokalitu odhodiště pro vrh koulí. Opravujeme a renovujeme dětská hřiště.


22 Plocha u dps, obrázek se otevře v novém okně
Realizovali jsme novou podobu přístupových prostor kolem objektu domu DPS v parku Lázeňské ulice. Kromě bezbariérového vstupu do objektu vznikla manipulační plocha pro složky IZS a také nové odstavné místo pro 9 automobilů nájemníků. Došlo také k rozšíření vjezdové brány do areálu, která nyní v případě mimořádné události umožní příjezd velké hasičské techniky až k objektu. 


23 Vyhláška o zákazu domovního prodeje, obrázek se otevře v novém okně
Uvedli jsme do života nařízení zakazující podomní prodej v Hejnicích různým typům šmejdů, kteří se snaží podvést důvěřivé občany města. 


24 Slavnosti vratné kelímky a hosté, obrázek se otevře v novém okně
V rámci organizace Hejnických slavností jsme kvůli dopadu na životní prostředí zavedli systém vratných kelímků místo jednorázových plastových. Během ročníků jsme návštěvníkům přivezli hudební hvězdy jako Mandrage, Žlutého Psa, Sebastiana, UDG, Fešáky, Bereniku Kohoutovou, Vojtu Kotka a spousty dalších.


25 AED do ZŠ, obrázek se otevře v novém okně
Pořídili jsme v rámci dosahu první pomoci Automatický Externí Defibrilátor, který je umístěný v základní škole a během letních prázdnin se stěhuje na městské koupaliště, aby případně mohl pomoci zachránit životy. Obsluha je totiž intuitivní i pro neprofesionální záchranáře.


26 Skatepark   oprava překážek, obrázek se otevře v novém okně
Do areálu skateparku jsme zakoupili nové překážky a realizovali opravu povrchu darovaných konstrukcí. Hledáme novou lokalitu na umístění moderního betonového skateparku pro naše koloběžkáře, kolaře a skate.


27 Jazz v Klášteře, obrázek se otevře v novém okně
Ve spolupráci s Klášterem Hejnice realizujeme letní jazzový večer v kouzelném prostředí klášterní zahrady.


28 Oprava bytů 445, obrázek se otevře v novém okně
Opravujeme městské byty. Mimo tradiční rekonstrukce umakartových jader v panelácích jsme také realizovali 3 velké kompletní rekonstrukce bytů v objektu zdravotního střediska a květinky, kde také vznikl velký podkrovní byt z nevyužívaného půdního prostoru včetně moderního vytápění z lokálních topenišť.


29 Přírodní sáňkařská dráha, obrázek se otevře v novém okně
Při vhodných zimních podmínkách zajišťujeme vznik přírodní sáňkařské dráhy s délkou 1,2 km na Ferdinandově pro milovníky zimních sportů.


30 Informovanost   povodně a jiné nebezpečí, obrázek se otevře v novém okně
Pokračujeme v otevřenosti, informovanosti a předávání důležitých údajů veřejnosti. A to nejen v krizových časech povodní, pandemie či jiné mimořádnosti, ale také při běžném chodu města prostřednictvím besed se starostou nebo veřejném představování jednotlivých významných projektů a akcí v Hejnicích jejich autory.


31 Nová střecha kino, obrázek se otevře v novém okně
Rekonstruovali jsme střechu kina, která již léty začala část vody propouštět do objektu sálu. Připravujeme projekt kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kinosálu, tak aby dostal moderní a funkční tvář včetně nutné rekonstrukce historické podoby elektrických rozvodů.


32 Gynekologie Moment, obrázek se otevře v novém okně
Podařilo se nám najít nové lékařky do uvolněných ordinací gynekologické ambulance a pediatrické praxe. A po létech hledání se také podařilo získat nového provozovatele zubařské ordinace ve stejném objektu. Došlo i na rekonstrukce vnitřních prostor gynekologické a zubařské ordinace, čekáren a připravuje se realizace rekonstrukce společného sociálního zařízení zdravotního střediska a bezbariérového přístupu do objektu. 


33 Ukliďme Hejnice, obrázek se otevře v novém okně
Připojili jsme Hejnice a zdejší dobré lidi do celorepublikové akce Ukliďme Česko – Hejnice, kdy v jarních měsících organizujeme úklid města s desítkami dobrovolníků od toho, co do přírody nepatří.


34 Navázání úzké spolupráce se sousedy, obrázek se otevře v novém okně
Navázali jsme úzkou a přátelskou spolupráci se sousední obcí Bílý Potok. Spolupráce a pomoc probíhala nejen v dobách dobrých, ale také při obou krizích, které jsme prožívali a řešili společné problémy a logistické záležitosti ohledně ochrany našich občanů.


35 Babí léta, obrázek se otevře v novém okně
Pokud to šlo, realizovali jsme kulturní akce pro veřejnost. Ať to byly tradiční Babí léta, Koncerty Babího léta, Koncert pro Hejnice nebo Aprílové zábavy či Masopusty, Pohádkové lesy, Ferďácké fotbalové turnaje s koncerty a Pálení čarodějnic.


36 Parkoviště u pětky, obrázek se otevře v novém okně

Vybudovali jsme nové parkoviště u bytového domu pod kostelem. Na místě vzniklo 9 parkovacích stání včetně jednoho pro držitele průkazky ZTP či ZTP/P. Celá plocha je vytvořena jako zasakovací, kdy betonová vegetační dlažba v nájezdovém pruhu je doplněna čistě vegetativními plastovými rošty v místě stání pro automobily, která budou zelená a travnatá.
Součástí akce byla úprava plochy pod sezením, renovace sušáků na prádlo a přesun dětských herních prvků na střed plochy, s novým gumovým podkladem.


37 Umožňujeme plnit sny snoubencům na všech možných místech, obrázek se otevře v novém okně

Umožňujeme plnit různé a netradiční sny místním i přespolním svatebčanům na všech možných i nemožných místech v našem okolí. Zatím jsme snad neoddávali jen na Frýdlantském cimbuří, jinak všechny vrcholky, vyhlídky a krásná místa v našem rajónu jsme již navštívili a dopřáli tak snoubencům možnost vybrat si to jejich NEJ místo.


38 Zeď skalní město, obrázek se otevře v novém okně

Opravili jsme opěrnou zeď na Skalním městě vedle komunikace. Připravili jsme projekt na rekonstrukci horní části zdi se vznikem vyhýbacího místa pro vozidla a odvodněním silnice a celkovou rekonstrukcí prostoru a zpevněním krajnice.


39 Nové autobusové zastávky, obrázek se otevře v novém okně
Vyměnili jsme historické autobusové zastávky za nové vzdušnější a modernější v ulici P. Bezruče.


40 Bučiny   propagace, obrázek se otevře v novém okně
Pracujeme s potencionálem nové turistické atrakce – Jizerskohorskými bučinami zapsanými jako přírodní památka UNESCO. A to hlavně v duchu vhodnosti, střídmosti a bez citelného dopadu na možné poškození této vzácné lokality. Proto na plánu propagace, péče a údržby turistického cíle pracujeme s odborníky z řad Libereckého kraje, Agentury ochrany přírody, Lesů ČR, a dalších subjektů. Chceme lokalitou podpořit zdejší nabídku služeb pro turisty, ale bez velkého vlivu na kvalitu života zdejších obyvatel, abychom neudělali z Hejnic „Václavák“…


41 Traktor, obrázek se otevře v novém okně
Novou posilu získalo Středisko služeb v podobě moderního a silného traktoru, který nahradil historický Zetor ve výbavě střediska, včetně doplňkové výbavy na odstraňování následků zimního počasí.
Naše další plány, které chceme Hejnicím nabídnout najdete zde...


banner malý, obrázek se otevře v novém okně

Povedlo se

1 výstavba MŠ

1 výstavba MŠ

 
10 Altán DPS

10 Altán DPS

 
11 Chodník na Ferdinandov

11 Chodník na Ferdinandov

 
12 Vybavení služeb technikou

12 Vybavení služeb technikou

 
13 Rekonstrukce učeben ZŠ

13 Rekonstrukce učeben ZŠ

 
14 Fasáda řezník

14 Fasáda řezník

 
15 Sbírka Hejnice a materiální pomoc Tornádo

15 Sbírka Hejnice a materiální pomoc Tornádo

 
16 Zajišťování roušek a respirátorů pro Hejnice

16 Zajišťování roušek a respirátorů pro Hejnice

 
17 Vybavení žáků výpočetní technikou

17 Vybavení žáků výpočetní technikou

 
18 Květiny do města

18 Květiny do města

 
18 Květiny do města 1

18 Květiny do města 1

 
19 Stromová knihovna

19 Stromová knihovna

 
2 Rekonstrukce parku u kostela

2 Rekonstrukce parku u kostela

 
20 Hasiči auto a Podpora hasičů

20 Hasiči auto a Podpora hasičů

 
21 Workoutové hřiště

21 Workoutové hřiště

 
22 Plocha u dps

22 Plocha u dps

 
23 Vyhláška o zákazu domovního prodeje

23 Vyhláška o zákazu domovního prodeje

 
24 Slavnosti vratné kelímky a hosté

24 Slavnosti vratné kelímky a hosté

 
25 AED do ZŠ

25 AED do ZŠ

 
26 Skatepark   oprava překážek

26 Skatepark oprava překážek

 
27 Jazz v Klášteře

27 Jazz v Klášteře

 
28 Oprava bytů 445

28 Oprava bytů 445

 
29 Přírodní sáňkařská dráha

29 Přírodní sáňkařská dráha

 
3 Rekonstrukce VO

3 Rekonstrukce VO

 
30 Informovanost   povodně a jiné nebezpečí

30 Informovanost povodně a jiné nebezpečí

 
31 Nová střecha kino

31 Nová střecha kino

 
32 Gynekologie Moment

32 Gynekologie Moment

 
33 Ukliďme Hejnice

33 Ukliďme Hejnice

 
34 Navázání úzké spolupráce se sousedy

34 Navázání úzké spolupráce se sousedy

 
35 Babí léta

35 Babí léta

 
36 Parkoviště u pětky

36 Parkoviště u pětky

 
37 Umožňujeme plnit sny snoubencům na všech možných místech

37 Umožňujeme plnit sny snoubencům na všech možných místech

 
38 Zeď skalní město

38 Zeď skalní město

 
39 Nové autobusové zastávky

39 Nové autobusové zastávky

 
4 Rekonstrukce mostu Ferdinandov

4 Rekonstrukce mostu Ferdinandov

 
40 Bučiny   propagace

40 Bučiny propagace

 
41 Traktor

41 Traktor

 
5 Rekonstrukce mostu u Melicharů

5 Rekonstrukce mostu u Melicharů

 
6 Nová lávka u Musilů

6 Nová lávka u Musilů

 
7 Pomohli jsme rekonstruovat věž kostela

7 Pomohli jsme rekonstruovat věž kostela

 
8 Fotovoltaická elektárna ZŠ

8 Fotovoltaická elektárna ZŠ

 
9 Zateplení 532

9 Zateplení 532

 
 
Vytvořeno 2.9.2022 15:09:19 | přečteno 299x | demcak
load