Jak volit?

banner malý

Kdy, jak, v kolik a kde...

Jak volit v komunálních volbách 2022 - Kompletní návod


Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Voliči budou vybírat zástupce do zastupitelstev města Hejnice.


Otevírací doba volebních místností

pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin


Kdo může volit?

Právo hlasovat v komunálních volbách mají občané České republiky starší 18 let. Každý volič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, kde má trvalé bydliště.


Kde volit? 

Volební místnosti pro 1. okrsek v Hejnicích se nachází v budově základní školy. 2. okrsek je umístěn ve vestibulu městského kina. 3. okrsek najdete v salónku restaurace Dělnický dům a 4. okrsek je umístěný v budově mateřské školy na Ferdinandově.

Hlasujete ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště v občanském průkazu. 


Když nemáte volební lístek?

Volební lístek by měli obdržet všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před začátkem voleb. Pokud jste volební lístek neobdrželi, můžete si o nový požádat přímo ve volební místnosti nebo předem na městském úřadu v Hejnicích.


Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování?

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:


Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Jedná se o maximální podporu celé konkrétní kandidátky.

Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.

Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. 


Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

- neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
- označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
- nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
- vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
- je hlasovací lístek přetržený

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.


Chcete maximálně podpořit kandidáty Za lepší Hejnice? 

Označte jedním velkým křížkem kandidátku Za lepších Hejnic na volebním lístku u čísla 1.systém voleb, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 27.8.2022 21:51:50 | přečteno 165x | demcak
load