O spolku

za lepší Hejnice

Sdružení party přátel v zapsaném spolku Za lepší Hejnice působí v našem městě od roku 2006, kdy toto uskupení vzniklo. Součástí spolku je také dramaturgické uskupení B.O.B.R., který značí Bandu Ochotníků Bez Rozumu.

Spolek Za lepší Hejnice je nezisková, dobrovolnická a hejnická organizace, která se snaží podporou kulturně společenských akcí, posílit pocit sounáležitosti občanů, komunitní charakter města a zlepšit kulturní život v Hejnicích.

Náš spolek je otevřený všem, kteří mají společný zájem s námi oživit kulturně-společensko-sportovní život ve městě a jsou ochotni aktivně se podílet na připravovaných akcích.

Mezi akce, které pořádáme nebo se na nich podílíme, patří Hejnické Babí léto, SvatoMartinské slavnosti vína a světla, Vánoční strom, Pálení čarodějnic, Aprílová zábava a další.


Kontakty

load